Välkommen till Naturskyddsföreningen Nyköping & Oxelösund

Vår uppgift är att bevaka de lokala naturvårds- och miljöfrågorna. Vi deltar i olika samarbetsprojekt med andra föreningar, över kommungränserna och samverkar regionalt.

Vill du också engagera dig i naturfrågor och vara med och påverka? Hör av dig till någon i styrelsen.


Spindlar i stan

En av Sveriges främsta spindelexperter Kajsa Mellbrand tar oss med på en tur i stan och berättar om hur spindlar lever och verkar. Välkommen att följa med den 4 augusti! Mer information och anmälan hittar du på vår aktivitetssida. 


Hållets Arboretumstig och trädpromenad i Årummet

Lär dig namn och kännetecken på de många inhemska och utländska träden längs stigar och promenadstråk i Nyköping. Vid Årummet centralt i stan finns en trädpromenad och vid Frisksporttorpet (vid Nya kyrkogården) finns Hållets Arboretumstig (trädsamling). Starta vid torpet och lär dig om träden via skyltarna längs stigen. Hitta mer information om trädpromenaderna på Nyköpingsguidens webbplats  

Karta


Ut på tur!

Vill du komma ut i naturen? I Nyköping och Oxelösund finns flera naturreservat och andra naturpärlor. Du hittar mer information och tips på kommunernas digitala besöksguider.


Bli fenologiväktare

Om du gillar att följa med i årstidskiftningarna i naturen, kan du vara med och bidra till klimatforskning och miljöövervakning i ett nätverk av så kallade fenologiväktare. Du rapporterar enkelt in dina vår- och hösttecken på www.naturenskalender.se eller med appen ”Naturens kalender”. Alla fenologiväktare följer en gemensam manual och därmed får dina observationer extra stort värde.

Tillsammans med andra kan du alltså bidra till en landsomfattande bild av årstidsskiftningar i Sverige. En av klimatförändringens tydligaste effekter är att naturens kalender förändras. Med hjälp av dina observationer kan vi följa, förstå och förutse hur olika arter, årstider och delar av landet påverkas.

Läs mer om fenologiväktare på naturenskalender.se

FOTO (tussilago): Gert Olsson/Scandinav