Naturskyddsföreningen i Nyköping och Oxelösund

Naturskyddsföreningen Sörmland (länsförbundet) har gjort ett inlägg om Studsvik på Södermanlands Nyheters opinionssida den 16 augusti 2017. Styrelsen för kretsen i Nyköping och Oxelösund står också bakom de synpunkter som läggs fram. Här kan du läsa inlägget

 

PROGRAM

======================================================

Tips från teaterföreningen: Vi som bor här, teater den 26 september 2017 kl 19:00

Mer info

======================================================

En vädjan eller ett tips från Frida på Riksteatern. Föreningen har inget med detta att göra men vi tyckte att vi kan förmedla till den som vill.

Jag heter Frida Tiger och jobbar på Riksteatern. Just nu skapar vi en föreställning som heter Vi som bor här, med Martin Emtenäs och Stefan Sundström på scen. Vi som bor här handlar om djur och natur och människor som finns på olika platser i landet, och den kommer att turnera runt i hela Sverige. Varje speltillfälle är unikt eftersom pjäsens innehåll hämtas från varje spelort. Vi letar efter smultronställen, eldsjälar som kämpar för miljön, och berättelser om när människa och natur krockar. För att detta ska bli så bra som möjligt ber vi personer som bor på respektive ort att hjälpa oss samla in material – det är ju ni/de som känner miljöerna bäst.
Därför kontaktar jag nu er som är Naturskyddsföreningens kontakt på respektive spelort. Det vore helt fantastiskt om ni ville sprida information och länkar till era medlemmar, så har de chansen att vara med och skapa föreställningen.

Länk till formuläret: https://formular.riksteatern.se/visomborhar
Läs med om föreställningen här: http://www.riksteatern.se/forestallningar/vi-som-bor-har/

======================================================

Det var kretsstämma den 22 mars 2017. En ny ordförande valdes. Ingrid Carlgren heter hon.

Mer info finns på sidorna stämman, styrelsen och kontakta oss.

https://nykoping.naturskyddsforeningen.se/stamman/

https://nykoping.naturskyddsforeningen.se/styrelsen-och-andra-funktionarer/

https://nykoping.naturskyddsforeningen.se/kontakta/

======================================================


Räddningsprojekt för ejdern

Vi är med och finansierar ett spännande projekt för att rädda den hotade ejdern.

Hösten 2015 engagerade vi oss i att ge ejdern bättre förutsättning för lyckad häckning genom att, efter norsk framgångsrik modell, placera ut ejderhus i vår skärgård.

Fågelföreningen Tärnan driver projektet som befinner sig i ett spännande läge när nu ejderhusen väntar på ådornas ankomst.

Hösten 2017 har projektgruppen skrivit denna redogörelse för projektet (klicka på denna rad): Ejderhusprojektet 2017 på Hävringe

Läs gärna om projektet även på Fågelföreningen Tärnans hemsida:

http://tarnan.sormlandsornitologerna.se/ (öppnas i ny flik)

Även vår lokaltidning SN har uppmärksammat projektet:

http://www.sn.se/nyheter/oxelosund/1.3912964

http://www.sn.se/nyheter/sormland/1.3880630

======================================================

Hållets Arboretumstig (trädsamlingsstig)

Lär dig namn och kännetecken på de många inhemska och utländska träden längs stigen. Start och mål vid Frisksporttorpet (vid Nya kyrkogården).  Läsa på skyltarena kan du göra vilken dag och tidpunkt du vill eller på Frisksportarnas hemsida: http://nykopingfrisksport.se/natur-2/arboretumstig/

Läs mer på kommunens hemsida från 2011 (guidning den 4 september gäller alltså inte i år)

Karta

======================================================

Bli miljövanlig mästare i trädgården (från riks)

Så hjälper du dina vilda grannar (från riks)

 

======================================================

Här kan du se anmälningar om skogsavverkning

Länken kommer från Facebook-gruppen Skydda skogen – Protect the forest hösten 2015.

Hejsan!
Jag vet att det finns många som är engagerade i skogsfrågorna, så jag be er om hjälp med att sprida kännedom om ett verktyg som jag har snickrat ihop.
http://skog.luben.se kan man välja ett län, och direkt på en karta se var nyligen inkomna avverkningsanmälningar finns.
Man kan även se nyckelbiotoper och registrerade naturvärden när man zoomar in lite, och sin position om man använder sidan från mobil.
Tanken med verktyget är att göra det möjligt för alla eldsjälar att engagera sig, även om man inte är GIS-proffs.
Det vore super ifall ni ville hjälpa till och sprida kännedom om verktyget vidare!
Om ni har frågor eller förslag på feedback eller annat så skriv en rad eller hör av er till skog@luben.se
Tack så mycket!
/Pierre

==============================================================

 

eklöv4

Om du gillar att följa med i årstidskiftningarna i naturen kan du komma med i ett nätverk av så kallade fenologiväktare. Du rapporterar helt enkelt in dina vår- och hösttecken på www.naturenskalender.se eller med appen ”Naturens kalender”. Alla fenologiväktare följer en gemensam manual och därmed får dina observationer extra stort värde.

Tillsammans med andra kan du alltså bidra till en landsomfattande bild av årstidsskiftningar i Sverige. En av klimatförädrningens tydligaste effekter är att naturens kalender förändras, och med hjälp av dina observationer kan vi följa, förstå och förutse hur olika arter, olika årstider och olika delar av landet påverkas.


Låter det intressant? Klicka här och lämna dina kontaktuppgifter så skickar vi mer information:
https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=262231X49418734X95576

Läs mer om fenologiväktar på:
www.naturenskalender.se/fenologivaktare.php

Tveka inte att höra av dig direkt till oss om du har frågor!
Maria Lundgren & Kjell Bolmgren

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
Samordnare för Svenska fenologinätverket

info@naturenskalender.se

maria.lundgren@slu.se

======================================================

Annat aktuellt

======================================================

Föreningen har lämnat yttranden i flera frågor och överklagat upphävande av strandskydd. Klicka på Yttranden i överkanten om du vill veta mera.

======================================================

 

 

Mer informationen hittar du i vår grupp på Facebook

 

Det går att ha en bloggfunktion här på sidan. Tycker ni att vi ska ha det?