Aktuellt i kretsen

Lördag 10 juni 2023 kl 10-13,

Guidning på blommande slåtteräng

Vi besöker Valva äng i Husby Oppunda där vi  guidas runt av biologerna Monika Gustafsson och Karl-Joel Sundholm. Här finns en slåtteräng med rik flora och imponerande blomning av svinrot, ängsskära, ängsskallra, darrgräs, nattviol mmGuidningen börjar Kl 10.00 och beräknas avslutas senast Kl 13.00Medtag egen matsäck.Vi träffas för samåkning på parkeringsplatsen “Teatern” i nedre delen mot gamla brandstationen kl 9.30 för avfärd mot Husby Oppunda.Vill man åka direkt så går det också bra, möjlighet till parkering finns både som parkeringsficka eller utmed vägkanten.Kontakt och anmälan till: Ulla-Karin Danielsson, danielssonullakarin@gmail.com eller till Anna Brodén, anna@osvreta.se

Liekurs

Medlemmar i Naturskyddsföreningen får 100 kr rabatt. Se https//www.lindeborgs.com/kurser

Den 15 februari 2023 ägde kretsens årsmöte (kretsstämman) rum i matsalen på Nyköpings Folkhögskola.

Kommunekolog Stefan Andersson berättade efter mötet om naturreservaten i och kring Nyköping. Han berättade också om vad som görs för att kartlägga och gynna sandödlorna.  Styrelsen fick en ny ledamot, Maria. Petri har valt att avgå från styrelsen. Övriga är kvar. Dagordning och andra dokument, se ”stämman”.

 

 

Kretsens blogg – här kan du läsa om det som varit och även själv göra inlägg


 

 

Medlemsbladet I Kikaren 1960-1991 och 2003

I Kikaren utgavs av Nyköpings Biologiska Förening som från 1981 blev Södra Sörmlands biologiska förening – krets av Svenska Naturskyddsföreningen. Via namnet Naturskyddsföreningen i Södra Sörmland bytte kretsen 2016 namn till Naturskyddsföreningen i Nyköping och Oxelösund.

När medlemsbladet I Kikaren började ges ut 1960 framställdes det genom spritstencilering. De bleks tyvärr med åren. För att rädda texten till eftervärlden har alla nummer skannats under 2019. Det skannade materialet finns i 6 pdf-dokument. För att kunna se dem måste du vara medlem i Naturskyddsföreningen och skaffa dig en inloggning till Naturkontakt. Då kan du logga in där och hitta den här sidan:

 

länk till nykoping-oxelosund.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/2019/05/27/medlemsbladet-i-kikaren-1960-1991-och-2003 (för den som har inloggning)

I Kikaren 1960-1991 Beskrivning 2019 (kan läsas av alla)

Länsförbundet och ornitologerna har yttrat sig om Vattenfalls planer på nya kraftledningar för att kunna försörja SSAB i Oxelösund med el. Se yttranden. Där finns även många andra yttranden.

==============================================================

Naturskyddsföreningen Sörmland (länsförbundet) har gjort ett inlägg om Studsvik på Södermanlands Nyheters opinionssida den 16 augusti 2017. Styrelsen för kretsen i Nyköping och Oxelösund står också bakom de synpunkter som läggs fram. Här kan du läsa inlägget

Vill du komma ut i naturen? Här finns info om naturreservat i kommunen. Dessutom finns det gott om andra naturpärlor.

Räddningsprojekt för ejdern

Vi är med och finansierar ett spännande projekt för att rädda den hotade ejdern.

Hösten 2015 engagerade vi oss i att ge ejdern bättre förutsättning för lyckad häckning genom att, efter norsk framgångsrik modell, placera ut ejderhus i vår skärgård.

Fågelföreningen Tärnan driver projektet som befinner sig i ett spännande läge när nu ejderhusen väntar på ådornas ankomst.

Hösten 2017 har projektgruppen skrivit denna redogörelse för projektet (klicka på denna rad): Ejderhusprojektet 2017 på Hävringe

Läs gärna om projektet även på Fågelföreningen Tärnans hemsida:

http://tarnan.sormlandsornitologerna.se/ (öppnas i ny flik)

Även vår lokaltidning SN har uppmärksammat projektet:

http://www.sn.se/nyheter/oxelosund/1.3912964

http://www.sn.se/nyheter/sormland/1.3880630

======================================================

Hållets Arboretumstig (trädsamlingsstig)

Lär dig namn och kännetecken på de många inhemska och utländska träden längs stigen. Start och mål vid Frisksporttorpet (vid Nya kyrkogården).  Läsa på skyltarna kan du göra vilken dag och tidpunkt du vill eller på Frisksportarnas hemsida: http://nykopingfrisksport.se/natur-2/arboretumstig/

Läs mer på kommunens hemsida från 2011 (guidning den 4 september gäller alltså inte i år)

Karta

======================================================

Bli miljövanlig mästare i trädgården (från riks)

Så hjälper du dina vilda grannar (från riks)

======================================================

Här kan du se anmälningar om skogsavverkning

Länken kommer från Facebook-gruppen Skydda skogen – Protect the forest hösten 2015.

Hejsan!
Jag vet att det finns många som är engagerade i skogsfrågorna, så jag be er om hjälp med att sprida kännedom om ett verktyg som jag har snickrat ihop.
http://skog.luben.se kan man välja ett län, och direkt på en karta se var nyligen inkomna avverkningsanmälningar finns.
Man kan även se nyckelbiotoper och registrerade naturvärden när man zoomar in lite, och sin position om man använder sidan från mobil.
Tanken med verktyget är att göra det möjligt för alla eldsjälar att engagera sig, även om man inte är GIS-proffs.
Det vore super ifall ni ville hjälpa till och sprida kännedom om verktyget vidare!
Om ni har frågor eller förslag på feedback eller annat så skriv en rad eller hör av er till skog@luben.se
Tack så mycket!
/Pierre

==============================================================

Medlemmar kan prenumerera på nyheter från kretsen via e-post

Klicka här för att komma till formuläret

==============================================================

eklöv4

Du kan bidra till klimatforskning och miljöövervakning!

Om du gillar att följa med i årstidskiftningarna i naturen kan du komma med i ett nätverk av så kallade fenologiväktare. Du rapporterar helt enkelt in dina vår- och hösttecken på www.naturenskalender.se eller med appen ”Naturens kalender”. Alla fenologiväktare följer en gemensam manual och därmed får dina observationer extra stort värde.

Tillsammans med andra kan du alltså bidra till en landsomfattande bild av årstidsskiftningar i Sverige. En av klimatförädrningens tydligaste effekter är att naturens kalender förändras, och med hjälp av dina observationer kan vi följa, förstå och förutse hur olika arter, olika årstider och olika delar av landet påverkas.

Låter det intressant? Klicka här och lämna dina kontaktuppgifter så skickar vi mer information:
https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=262231X49418734X95576

Läs mer om fenologiväktare på:
www.naturenskalender.se/fenologivaktare.php

FOTO (tussilago): Gert Olsson/Scandinav

======================================================

Mer informationen hittar du i vår grupp på Facebook