Kontaktuppgifter till styrelsen och andra funktionärer

valda för ett eller två år vid kretsstämman 2017 eller 2018

Ordförande: Göran Ekström

Vice ordförande: Göran Strand

Kassör: Bo Gustaver Skicka e-post

Sekreterare: Tayana Bengtsson Åkerblom

Ledamöter: MaryAnn Fargo, Thomas Tjäderhane, Ingemar Öhman, Per Öhrling, Maria Dirke och Mikael Gemsiö

Ersättare: Lars Pettersson och Ingrid Carlgren

Firmatecknare

Göran Ekström och Bo Gustaver är firmatecknare och kan teckna firman var för sig.

Revisorer och revisorsuppleanter

Revisorer: Eva Grusell Wogel och Karin Anklew

Revisorsuppleanter: Angelica Lantz och Mats Andersson

Valberedning

Håkan Larsson och Nils Kjellberg

Mandatperiod

MaryAnn Fargo, Göran Strand, Thomas Tjäderhane och Ingemar Öhman valdes för 2 år av stämman 2018. Mikael Gemsiö, Bo Gustaver och Per Öhrling valdes för 2 år av stämman 2017. Övriga val gäller 1 år.

 

Betala till föreningen:

Ska eller vill du betala in till föreningen använder du bankgiro 706-3092. Gåvor är alltid välkomna! Ange vad det gäller så att det blir rätt i bokföringen.

Du kan också swischa till nummer 1232372399.

Kretsens organisationsnummer är 802500-5615

Skicka papperspost:

Vill du skicka papperspost till föreningen använder du denna adress:

Naturskyddsföreningen i Nyköping och Oxelösund
C/o Ordf. Göran Ekström
Skaresta Gård 4
640 33 Bettna

 

 

Här följer en närmare presentation av ledamöterna

Ordförande: Göran Ekström

Bor på landet mellan Bettna och Flen och arbetar som lärare i Nyköping. Jag har ett brett intresse för natur men förkärlek för skärgård och hav. Seglar under stor del av året så snart det är isfritt. Har förut varit tillsyningsman och naturvärd på Stendörrens naturreservat och dessförinnan arrendator på ö i Gryts skärgård.

Styrelseledamot Thomas Tjäderhane

Bor i Oxelösund

– Jag är en glad pensionär, engagerad i flera föreningar med frågor som rör samhället. Jag har varit med i styrelsen för både länsförbundet och kretsen i många år nu.

– Jag matar Havsörn. Havsörnar är skygga djur så platsen för matning måste ligga långt från bebyggelse, vid vatten och på en öppen plats med buskar och träd där örnarna kan hålla utkik över matningsplatsen. Jag vet exakt hur man stuvar in örnmat (=döda djur) i en Volvo för att inget ska sticka ut.

E-posta Thomas

Styrelseledamot Per Öhrling

Bor i Nyköping

Fram till sin pensionering var Per under många år länsarkitekt på Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Som styrelseledamot i både hemmakretsen och länsförbundet följer Per kommunernas beslut enligt PBL och Miljöbalken (strandskyddsdispenser).

Per sköter etapp 47 på Sörmlandsleden, har uppdrag sommartid åt STF som fjällstugvärd och är kyrkvärd i Alla Helgona kyrka hemma i Nyköping.

E-posta Per

Sekreterare Tayana Bengtsson Åkerblom

Bor i Nyköping. Pedagog och naturvårdare.

Kassör Bo Gustaver

Bor i Nyköping. Ansvarar även för hemsida med mera. Allmänt intresserad av natur och miljö. Nybliven pensionär. Har jobbat med miljö- och byggfrågor på olika länsstyrelser och i Nyköpings kommun.

Skicka e-post

Styrelseledamot Mikael Gemsiö

Ekonom med livslångt naturintresse där biologisk mångfald, botanik och fåglar står i centrum.

Anordnar exkursioner och tar gärna emot förslag om utflyktsmål.  Telefon 070-729 6486.

Styrelseledamot och vice ordförande Göran Strand

Jag är intresserad djur och natur och jakt. Min utbildning i skogsbruk praktiserar jag i veckorna som naturbrukslärare på Öknaskolan.

Det är främst frågor om skog och skogsbruk  som är mitt ansvar i styrelsearbetet.

Styrelseledamot Maria Dirke

Vet det mesta om ekologiskt lantbruk och mycket annat.

Styrelseledamot MaryAnn Fargo

Biolog som är en hejare på miljöjuridik (artskydd, strandskydd, generella biotopskyddet med mera) samt har ett stort intresse och kunskap gällande vård och skötsel av skyddsvärda träd. Har tidigare arbetat på Oxelösunds kommun, Naturvårdsverket samt ett flertal olika länsstyrelser runt om i landet, som senast här i Södermanland. Nu arbetar jag som naturvårdskonsult i ett företag som min sambo driver. Därtill arbetar jag med att bygga upp en gårdsverksamhet på vår gård utanför Björkvik (Oasen på Åsen) dit vi flyttade nu i januari 2017.

Styrelseledamot Ingemar Öhman

x

Ersättare Lars Pettersson

Bor i Oxelösund. Jag ser ett stort behov i kommunerna att restaurera och skydda olika biotoper som håller på att försvinna. Det kan vara olika grönytor och ängsmark, vägrenar som inte sköts eller slås under fel tidpunkt på året. Då jag deltagit i Dagfjärilsprojektet sen starten och inventerat fjärilar regelbunden så blir behoven av åtgärder tydliga. Man skulle för en rimlig kostnad kunna göra betydande insatser och använda sig av delvis sommarjobbare eller andra som har behov av liknande arbetsuppgifter. Oxelösunds kommun planerade att förvandla tre gräsytor till äng som skulle skötas med slåtter. I dag finns bara en av ytorna kvar och resultatet har väl varit sådär. Tanken är god men det krävs en annan mer omfattande markberedning för att ängsblommorna ska trivas.

Ersättare Ingrid Carlgren

Bor nära Studsvik och bevakar inte minst naturskyddet i det området.

Valberedning för kretsen är Nils Kjellberg och Mats Andersson

Nils bor  på Ringsö
Hör av dig till honom av dom om du kan tänka dig ett uppdrag – stort eller litet.
Nils (Nille) kan du nå via mejladressen nilskjellberg13@gmail.com eller ring honom på telefon 0155-261614  alternativt 070-6942301.