Kontaktuppgifter till styrelsen och andra funktionärer

valda för ett eller två år vid kretsstämman 2018 eller 2019

Ordförande: Göran Ekström

Vice ordförande: Göran Strand

Kassör: Bo Gustaver Skicka e-post

Sekreterare: styrelsen kommer att inom sig utse en sekreterare

Ledamöter: Pia Björstrand, Anna Brodén, Ulla-Karin Danielsson, Linda Engström, Thomas Tjäderhane, Per Öhrling och Maria Dirke

Ersättare: MaryAnn Fargo och Mikael Gemsiö

Firmatecknare

Göran Ekström och Bo Gustaver är firmatecknare och kan teckna firman var för sig.

Revisorer och revisorsuppleanter

Revisorer: Eva Grusell Wogel och Karin Anklew

Revisorsuppleanter: Angelica Lantz och Mats Andersson

Valberedning

Håkan Larsson och Nils Kjellberg

Mandatperiod

Maria Dirke, Göran Strand och Thomas Tjäderhane valdes för 2 år av stämman 2018. Pia Björstrand, Anna Brodén, Ulla-Karin Danielsson, Linda Engström, Per Öhrling och Bo Gustaver valdes för 2 år av stämman 2019. Övriga val gäller 1 år.

 

Betala till föreningen:

Ska eller vill du betala in till föreningen använder du bankgiro 706-3092. Gåvor är alltid välkomna! Ange vad det gäller så att det blir rätt i bokföringen.

Du kan också swischa till nummer 1232372399.

Kretsens organisationsnummer är 802500-5615

Skicka papperspost:

Vill du skicka papperspost till föreningen använder du denna adress:

Naturskyddsföreningen i Nyköping och Oxelösund
C/o Ordf. Göran Ekström
Skaresta Gård 4
640 33 Bettna

 

 

Här följer en närmare presentation av ledamöterna

Ordförande: Göran Ekström

Bor på landet mellan Bettna och Flen och arbetar som lärare i Nyköping. Jag har ett brett intresse för natur men förkärlek för skärgård och hav. Seglar under stor del av året så snart det är isfritt. Har förut varit tillsyningsman och naturvärd på Stendörrens naturreservat och dessförinnan arrendator på ö i Gryts skärgård.

Ledamot Pia Björstrand

Jag är en miljöaktivist med många strängar på min lyra. Jag brinner för att naturen ska behandlas med respekt och omsorg på alla plan; från små insekter till våra vilda rovdjur; från blommande ängar till stora gammelskogar. Förutom NSF är jag engagerad i klimatrörelsen och Omställningsrörelsen och hoppas på ett systemskifte där vi sätter naturen i första rummet!

Styrelseledamot Thomas Tjäderhane

Bor i Oxelösund

– Jag är en glad pensionär, engagerad i flera föreningar med frågor som rör samhället. Jag har varit med i styrelsen för både länsförbundet och kretsen i många år nu.

– Jag matar Havsörn. Havsörnar är skygga djur så platsen för matning måste ligga långt från bebyggelse, vid vatten och på en öppen plats med buskar och träd där örnarna kan hålla utkik över matningsplatsen. Jag vet exakt hur man stuvar in örnmat (=döda djur) i en Volvo för att inget ska sticka ut.

E-posta Thomas

Styrelseledamot Per Öhrling

Bor i Nyköping

Fram till sin pensionering var Per under många år länsarkitekt på Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Som styrelseledamot i både hemmakretsen och länsförbundet följer Per kommunernas beslut enligt PBL och Miljöbalken (strandskyddsdispenser).

Per sköter etapp 47 på Sörmlandsleden, har uppdrag sommartid åt STF som fjällstugvärd och är kyrkvärd i Alla Helgona kyrka hemma i Nyköping.

E-posta Per

 

Kassör Bo Gustaver

Bor i Nyköping. Ansvarar även för hemsida med mera. Allmänt intresserad av natur och miljö. Nybliven pensionär. Har jobbat med miljö- och byggfrågor på olika länsstyrelser och i Nyköpings kommun.

Skicka e-post

 

Styrelseledamot och vice ordförande Göran Strand

Jag är intresserad djur och natur och jakt. Min utbildning i skogsbruk praktiserar jag i veckorna som naturbrukslärare på Öknaskolan.

Det är främst frågor om skog och skogsbruk  som är mitt ansvar i styrelsearbetet.

Styrelseledamot Maria Dirke

Vet det mesta om ekologiskt lantbruk och mycket annat.

Ersättare Mikael Gemsiö

Ekonom med livslångt naturintresse där biologisk mångfald, botanik och fåglar står i centrum.

Anordnar exkursioner och tar gärna emot förslag om utflyktsmål.  Telefon 070-729 6486.

Valberedning för kretsen är Nils Kjellberg och Håkan Larsson

Nils bor  på Ringsö
Hör av dig till honom av dom om du kan tänka dig ett uppdrag – stort eller litet.
Nils (Nille) kan du nå via mejladressen nilskjellberg13@gmail.com eller ring honom på telefon 0155-261614  alternativt 070-6942301.
Håkan kan nås på 070-311 95 48