Kontaktuppgifter till styrelsen och andra funktionärer

valda vid kretsstämman 2017

Ordförande: Ingrid Carlgren  Skicka e-post

Telefon 070-462 14 08

Vice ordförande: Göran Strand

Kassör: Bo Gustaver Skicka e-post

Sekreterare: Tayana Bengtsson Åkerblom

Ledamöter: Thomas Tjäderhane, Håkan Larsson, Per Öhrling, Maria Dirke och Mikael Gemsiö

Ersättare: Lars Pettersson och Anna Nydahl

 

Firmatecknare

Ingrid Carlgren och Bo Gustaver är firmatecknare och kan teckna firman var för sig.

 

Revisorer och revisorsuppleanter

Revisorer: Eva Grusell och Karin Anklew

Revisorssuppleanter: Angelica Lantz och Göran Ekström

 

Valberedning

Nils Kjellberg en person till som ska tillfrågas

 

Betala till föreningen:

Ska eller vill du betala in till föreningen använder du bankgiro 706-3092. Gåvor är alltid välkomna! Ange vad det gäller så att det blir rätt i bokföringen.

Du kan också swischa till nummer 1232372399.

Kretsens organisationsnummer är 802500-5615

Skicka papperspost:

Vill du skicka papperspost till föreningen använder du denna adress:

Naturskyddsföreningen i Nyköping och Oxelösund
C/o Ingrid Carlgren
Hagavägen 2
611 99 TYSTBERGA

 

 

Här följer en närmare presentation av ledamöterna

Ordförande: Ingrid Carlgren

Styrelseledamot Thomas Tjäderhane

Bor i Oxelösund

– Jag är en glad pensionär, engagerad i flera föreningar med frågor som rör samhället. Jag har varit med i styrelsen för både länsförbundet och kretsen i många år nu.

– Jag matar Havsörn. Havsörnar är skygga djur så platsen för matning måste ligga långt från bebyggelse, vid vatten och på en öppen plats med buskar och träd där örnarna kan hålla utkik över matningsplatsen. Jag vet exakt hur man stuvar in Örnmat (=döda djur) i en Volvo för att inget ska sticka ut.

E-posta Thomas

Styrelseledamot Per Öhrling

Bor i Nyköping

Fram till sin pensionering var Per under många år länsarkitekt på Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Som styrelseledamot i både hemmakretsen och länsförbundet följer Per kommunernas beslut enligt PBL och Miljöbalken (strandskyddsdispenser).

Per sköter etapp 47 på Sörmlandsleden, har uppdrag sommartid åt STF som fjällstugvärd och är kyrkvärd i Alla Helgona kyrka hemma i Nyköping.

E-posta Per

Sekreterare Tayana Bengtsson Åkerblom

Bor i Nyköping. Pedagog och naturvårdare.

Kassör Bo Gustaver

Bor i Nyköping. Ansvarar även för hemsida med mera. Allmänt intresserad av natur och miljö. Bor i Nyköping.

Skicka e-post

Styrelseledamot Mikael Gemsiö

Ekonom med livslångt naturintresse där biologisk mångfald, botanik och fåglar står i centrum.

Anordnar exkursioner och tar gärna emot förslag om utflyktsmål.  Telefon 070-729 6486.

Styrelseledamot Håkan Larsson

Egen företagare  med stort intresse för byggnadsvård, djur-natur och juste mat.

I styrelsen engagerar jag mig i första hand för frågor som rör ekologiskt lokalproducerad mat och energifrågor. Föreningens representant i Stolt mat i Södermanland.

Telefon: 070-3119548

Mejl: hakan@lyckashorn.nu

Styrelseledamot och vice ordförande Göran Strand

Jag är intresserad djur och natur och jakt. Min utbildning i skogsbruk praktiserar jag i veckorna som naturbrukslärare på Öknaskolan.

Det är främst frågor om skog och skogsbruk  som är mitt ansvar i styrelsearbetet.

Styrelseledamot Maria Dirke

Vet det mesta om ekologiskt lantbruk och mycket annat.

Ersättare Lars Pettersson

Bor i Oxelösund. Jag ser ett stort behov i kommunerna att restaurera och skydda olika biotoper som håller på att försvinna. Det kan vara olika grönytor och ängsmark, vägrenar som inte sköts eller slås under fel tidpunkt på året. Då jag deltagit i Dagfjärilsprojektet sen starten och inventerat fjärilar regelbunden så blir behoven av åtgärder tydliga. Man skulle för en rimlig kostnad kunna göra betydande insatser och använda sig av delvis sommarjobbare eller andra som har behov av liknande arbetsuppgifter. Oxelösunds kommun planerade att förvandla tre gräsytor till äng som skulle skötas med slåtter. I dag finns bara en av ytorna kvar och resultatet har väl varit sådär. Tanken är god men det krävs en annan mer omfattande markberedning för att ängsblommorna ska trivas.

Ersättare Anna Nydahl

Biolog

Valberedning för kretsen är Nils Kjellberg en person till som ska tillfrågas

Nils bor  på Ringsö
Hör av dig till honom av dom om du kan tänka dig ett uppdrag – stort eller litet.
Nils (Nille) kan du nå via mejladressen nilskjellberg13@gmail.com eller ring honom på telefon 0155-261614  alternativt 070-6942301.