Styrelse och kontakt

Valda för ett eller två år vid kretsstämman 2023 eller 2024

Ordförande: Ann-Kristin Berg
Vice ordförande: Anna Brodén
Kassör: Bo Gustaver
Ledamöter: Anna Brodén, Ulla-Karin Danielsson, Lars Pettersson, Maria Dirke, Lisa af Edholm och Marie Strömqvist

Revisorer: Eva Grusell Wogel och Göran Ekström
Revisorssuppleanter: Angelica Lantz och Mats Andersson

Valberedningsledamot: Pia Björstrand

Webbansvarig: Marie Strömqvist
Medlemsansvarig: Bo Gustaver

Mandatperiod
Maria Dirke, Lisa af Edholm och Lars Pettersson valdes för 2 år av stämman 2022. Anna Brodén, Ulla-Karin Danielsson, och Bo Gustaver valdes för 2 år av stämman 2023. Övriga val gäller 1 år.

 

Betalningar till föreningen
Ska eller vill du betala in till föreningen använder du bankgiro 706-3092. Gåvor är alltid välkomna! Ange vad det gäller så att det blir rätt i bokföringen. Du kan också Swisha till nummer 1232372399.

Du når oss via mejl till nyox@naturskyddsforeningen.se