Miljö och klimat

Vindkraftpark vid Långgrund

Svea Vind Offshore ansökte i maj 2023 om tillstånd enligt miljöbalken för en vindkraftpark vid Långgrund. Därefter har vidare diskussioner förts med berörda kommuner och andra parter. Styrelsen för Naturskyddsföreningen Nyköping/Oxelösund har följt ärendet och även deltagit på samrådsmöten, varav det senaste ägde rum 3 oktober 2023.

Styrelsen tog ställning, efter noggrant övervägande, till utbyggnaden av Långgrund 1 och 2 enligt beslut daterat 11 oktober 2023. Läs mer om beslutet


Naturen i Nyköping och Oxelösund

På webbplatserna nedan kan du läsa mer om naturen i vårt område.