Räddningsprojekt för ejdern

Vi är med och finansierar ett spännande projekt för att rädda den hotade ejdern.
Hösten 2015 engagerade vi oss i att ge ejdern bättre förutsättningar för lyckad häckning genom att, efter norsk framgångsrik modell, placera ut ejderhus i vår skärgård.

Fågelföreningen Tärnan driver projektet, som befinner sig i ett spännande läge när nu ejderhusen väntar på ådornas ankomst. Hösten 2017 skrev projektgruppen en redogörelse för projektet. Läs redogörelsen ”Ejderhusprojektet 2017 på Hävringe”.

Läs gärna mer om projektet på Fågelföreningen Tärnans webbplats