Stämman

Kretsstämma 2017 ägde rum den 22 mars klockan 18 hos Studiefrämjandet på Brunnsgatan 5 i Nyköping

Dagordning enligt stadgarna

Styrelsens förslag till budget: Budget för 2017

Verksamhetsberättelse 2016

2017-03-22 Protokoll kretsstämma

Här hittar du protokoll och andra handlingar från de senaste stämmorna

Den 15 mars 2016 var det stämma. Stämman beslutade, som styrelsen föreslog, att kretsens namn ska vara Naturskyddsföreningen i Nyköping och Oxelösund. Adressen till kretsens hemsida är nu https://nykoping.naturskyddsforeningen.se. Det blev lite nya funktionärer valda. Klicka på länken här under om du vill se hela protokollet.

Protokoll fört vid Naturskyddsföreningen Södra Sörmlands ordinarie kretsstämma den 15 mars 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsplan 2016

Protokoll från tidigare år:

2015

Kretsstämma Protokoll SNF-15

2014

Protokoll årsstämma Södra Sörmland 2014

Konstituerande styrelsemöte Södra Sörmland 20140327