Stadgar

Efter namnbytet 2016 är det denna version som gäller:

Stadgar SNF Nyk Oxe – antagna 2016

I övrigt är det samma stadgar som de som antogs av stämman 2015. De bygger i allt väsentligt på riksföreningens förslag.