Kretsar i Sörmland

Naturskyddsföreningen har flera kretsar i Sörmland och ett länsförbund. På den här sidan har vi samlat webbadresserna till våra grannkretsar, länsförbundet i Sörmland och kansli Mälardalen. Mer information om varje krets/verksamhet hittar du på respektive webbplats.


Naturskyddsföreningen Kansli Mälardalen (regionalt kansli)
Kansliets uppgift är att stötta länsförbunden och kretsarna i Sörmlands-, Uppsala- och Västmanlands län, för att stärka Naturskyddsföreningen som en levande folkrörelse. Kansliet finns för att exempelvis samordna kretsträffar, bidra med utbildning samt utveckla metoder och arbetssätt till kretsar och länsförbund. Läs mer om kansliets verksamhet på länsförbundens webbplatser.

Har du frågor eller funderingar till kansliet? Skicka e-post till Naturskyddsföreningen Kansli Mälardalen

Vänförening med Upplands-Bro

Vi har en vänkrets i Naturskyddsföreningen Upplands-bro. Våra orter har en gemensam historia i Håtunaleken som senare utmynnade i Nyköpings gästabud. Upplands- Bro ligger norr om Stockholm. Hitta aktiviteter och läs mer om Naturskyddsförening Upplands-Bro på deras webbplats