Nyhetsbrev nr 1 2021

Nyhetsbrev januari 2021

Hej alla medlemmar!

Visserligen i Norrköpings kommun men helt nära kommungränsen bortom Nävsjön och Nävekvarn finns planer på ett antal riktigt stora vindkraftverk. Kretsen kommer eventuellt att yttra sig i ärendet. Några medlemmar har redan hört av sig. Fler synpunkter är välkomna. Skriv gärna i vår grupp på Facebook.

På Facebook hittar du numera även Sörmlands skogsgrupp Naturskyddsföreningen.

Gruppen planerar en studiecirkel för att lära sig mer om skogsfrågor, inventering av hotade arter mm. Hör av dig om du vill vara med.

Grön Framtid Nyköping håller ett digitalt möte tema transporter. Tid: 28/1 kl 18.30. Plats: Google Meet via facebookeventet: ”Pragmatiskt Klimatmöte tema transporter”.


                                                                                                                          Illustration: Erica Jacobson

Vårens klädbytardag blir bytardag i det fria

Pandemiläget gör att vi rekommenderar att Klädbytardagen blir Bytardagen 17 april. Då byter vi saker, fröer och sticklingar utomhus.

Fördelen med att byta saker är att deltagarna inte behöver prova plagg (svårt ute), och att det blir mindre hets och fyndjakt. Att byta sticklingar och fröer tror vi blir perfekt på våren. En förutsättning för att genomföra Bytardagen är att det åter är tillåtet att samlas 50 personer och att samhällssmittan är låg.

Klädbytardag i liten skala

Om ni gärna vill ordna en klädbytardag och bedömer att det går att göra coronasäkert– tänk få deltagare samtidigt och under längre tid. Om smittläget och restriktionerna i april tillåter förstås.

 Ha en klädbytardag på jobbet

Är ni en mindre arbetsplats eller skola/klass som vill byta kläder? Gör det under en dag som passar er från mitten av april. Under januari kommer vi ta fram detaljerade råd för hur man kan genomföra coronasäkrad prylbytar– respektive klädbytardag.

 Här kan man läsa mer om vad en Prylbytardag är https://www.naturskyddsforeningen.se/prylbytardagen

Digital skogsnätverksträff om Skogsutredningen. Anmälan öppen för alla som vill. Söndagen den 31 januari, kl. 12.30-16.30 går skogsnätverkets nationella träff om Skogsutredningen av stapeln.

Tyst skog, kampanj

Workshop om mobilisering för Torsdagen den 4 februari klockan 17:30-19:00; Alla som vill kan anmäla sig.